Fotografie

ZDRAVÁ PĚTKA 

 

VÝROBA KLAUNŮ

TANCUJEME

UKAŽ SVŮJ TALENT

 

Mikulášské učení

 

Návštěva knihovny

 

HALLOWEEN

 

Kam utíkáš, kuličko

 

 

OSLAVA

HUDEBNÍČCI

 

ZELENINA

 

HRAJEME SI S PÍSMENKY

 

CVIČENÍ

 

ZAHÁJENÍ ROKU

 

—————————2022/2023—————————-

UKONČENÍ ROKU

 

VÝLET NA STATEK a LESNÍ BOJOVKA

 

 

PŘÍPRAVA POHOŠTĚNÍ

 

HUDEBNÍ ČINNOSTI

 

 

 

 

 

 

TVOŘÍME ČARODĚJNICE

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

MOJE TĚLO

 

TŘI KRÁLOVÉ

 

STONOŽKA – PPP

 

 

NÁVŠTĚVA POLICIE

Halloween

 

Podzimní hrátky

 

Učíme se všemi smysly

 

Zahájení nového roku

 

———————————2021/2022———————————-

NÁVŠTĚVA U VČELIČEK

 

TÝDEN VČEL 

 

ZDRAVÉ SVAČINKY

VÝTVARNÉ AKTIVITY

 

Housenky

 

CO SE LÍHNE Z VAJÍČKA

 

TŘÍDÍME ODPAD

 

KVĚTINKA ROZKVETE – DOBŘE JE NA SVĚTĚ

 

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJ

 

OSMIČKA

 

KARNEVAL ZVÍŘAT

 

ZAVAZUJEME BOTIČKY

 

DOMEČKY

Relax v tělocvičně

PRŮLEZKA

Stopy ve sněhu

Sedmičky

BAREVNÁ PÍSMENKA

SNĚŽÍ

OTŘECH MEDVĚDECH

HRNEČKU VAŘ

Písmenko C s citronem

 

Královská koruna

Proč jsi vyšla, hvězdičko?

OPIČÍ DRÁHA

GRAFOMOTORIKA – ZUBY

 

SVATÝ MARTIN

VYROSTE STROM

TVOŘÍME STROMY

 

KOULELA SE ZE DVORA …

MATEMATICKÉ HRANÍ

Z PLODU VZEJDE STROM

ÚRODA A OCHUTNÁVKY

POHÁDKA O ŘEPĚ

 

PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE – MATEMATICKÉ AKTIVITY

—————————————————–2020/2021—————————————————-

KNIHOVNA A PADÁK

DEN DĚTÍ – KOUZELNÍK

LOUKA

CVIČENÍ

HOUSENKA

ZDRAVÁ SVAČINKA

POPRVÉ SÁM/A NAKUPUJI

 

BUBENÍK

LOGOCHVILKA – C

INDIÁNSKÁ PŘÍPRAVKA

PÍSMENKOHRANÍ

Hrajeme si a cvičíme

Co dokáže tělo? Pozor na úrazy.

LIDSKÉ TĚLO

 

PSANÍ TROCHU JINAK

TESTOVÁNÍ JSME ZVLÁDLI

 

UŽ SI ZASE HRAJEME

ZVÍŘÁTKOVÝ TÝDEN

STAVÍME DŮM

KLÍČ K DOMEČKU

ČERVENÉ PONDĚLÍ A MODRÝ PÁTEK

SNĚHULÁCI

STOPY VE SNĚHU

ŠNEČÍ ZÁVODY

HRNEČKU VAŘ

VAŘENÍ ČAJE

SNĚŽÍ

Stříhání a zapínání knoflíků

BLAHOPŘÁNÍ

 

ZVUKOVÁ PÍSMENKA

tři králové

Výtvarné a herní aktivity

Hry ve sněhu

NAŠE VÁNOČNÍ BESÍDKA

PROČ VYCHÁZÍŠ HVĚZDIČKO

MODELÍNKOVÁNÍ

JAK SE BUDEŠ JMENOVAT OVEČKO

VLNKY

PRVNÍ ADVENTNÍ VĚNEC

SPIRÁLA

HERNÍ AKTIVITY

LEGENDA O SV.MARTINOVI

Úkoly 4

Úkoly 3

DÚ2 – brambory v koši – počet

DÚ2

DÚ2

DÚ2

 

přípravka DÚ 1

ČTVERCE – DEČKY – KACHLIČKY

GEOMETRICKÉ TVARY

 

HUDEBNÍ AKTIVITY – Měla babka 4 jabka

HRANÍ

GRAFOMOTORIKA

ČERVÍČEK SE ZAVRTÁVÁ – PRÁCE S HLÍNOU

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko

AUTO JEDE

SLAVÍME NAROZENINY

 

Obídek nám chutná

 

Matematické aktivity – hledání a třídění barevných kapiček pro skřítka Vítka

KAPKA PADÁ DOLŮ

PEVNÍ DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ

ZAHÁJENÍ

Přípravná třída se na naší škole od 1.9.2020 OTEVÍRÁ.

————————————————————————————————————

Informace pro rodiče

 • Třída je dle zákona 561/2004 Sb. určena pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.  
 • docházka do třídy je zdarma
 • výuka vedena kvalifikovaným pedagogem s logopedickým zaměřením (možnost individuální logopedické práce s dítětem v odpoledních hodinách)  
 • každé dítě dostane v pololetí a na konci školního roku slovní hodnocení  
 • velkou výhodou je nízký počet dětí v kolektivu – max. 15 dětí, vyučující se tak může zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte 
 • dítě může navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (provoz školy od 6.30 do 16.00 hod.) i školní jídelnu  
 • školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
 • činnosti dětí v přípravné třídě jsou zaměřeny především na systematickou přípravu k zahájení základního vzdělávání (rozvoj řečových, sociálních i komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, časové i prostorové orientace, koncentrace pozornosti, sebeobsluhy a hygieny, …)
 • program přípravné třídy probíhá v dopoledních hodinách, převážně v budově školy a v její těsné blízkosti (školní zahrada, tělocvična, sportovní hřiště,…), děti se také účastní školních i mimoškolních akcí (školní výlet, návštěva divadla, knihovny, plaveckého bazénu apod.)
 • o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), přednost budou mít děti s odkladem školní docházky)

(Doporučení je nutno donést k zápisu!)

 • zapsání dítěte do přípravné třídy nepodmiňuje nástup k plnění povinné školní docházky na ZŠ v Kerharticích (všechny odkladové děti však musí projít řádným zápisem do 1.ročníku na zvolené základní škole)
Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.