Fotografie

TOBÍK SLAVÍ NAROZENINY 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY „POHÁDKOV“ 

ZDRAVOVĚDA

SLAVÍME VERUNKY NAROZENINY 

ZDRAVÁ PĚTKA 

 

VÝROBA KLAUNŮ

TANCUJEME

UKAŽ SVŮJ TALENT

 

Mikulášské učení

 

Návštěva knihovny

 

HALLOWEEN

 

Kam utíkáš, kuličko

 

 

OSLAVA

HUDEBNÍČCI

 

ZELENINA

 

HRAJEME SI S PÍSMENKY

 

CVIČENÍ

 

ZAHÁJENÍ ROKU

 

—————————2022/2023—————————-

UKONČENÍ ROKU

 

VÝLET NA STATEK a LESNÍ BOJOVKA

 

 

PŘÍPRAVA POHOŠTĚNÍ

 

HUDEBNÍ ČINNOSTI

 

 

 

 

 

 

TVOŘÍME ČARODĚJNICE

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

MOJE TĚLO

 

TŘI KRÁLOVÉ

 

STONOŽKA – PPP

 

 

NÁVŠTĚVA POLICIE

Halloween

 

Podzimní hrátky

 

Učíme se všemi smysly

 

Zahájení nového roku

 

———————————2021/2022———————————-

NÁVŠTĚVA U VČELIČEK

 

TÝDEN VČEL 

 

ZDRAVÉ SVAČINKY

VÝTVARNÉ AKTIVITY

 

Housenky

 

CO SE LÍHNE Z VAJÍČKA

 

TŘÍDÍME ODPAD

 

KVĚTINKA ROZKVETE – DOBŘE JE NA SVĚTĚ

 

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJ

 

OSMIČKA

 

KARNEVAL ZVÍŘAT

 

ZAVAZUJEME BOTIČKY

 

DOMEČKY

Relax v tělocvičně

PRŮLEZKA

Stopy ve sněhu

Sedmičky

BAREVNÁ PÍSMENKA

SNĚŽÍ

OTŘECH MEDVĚDECH

HRNEČKU VAŘ

Písmenko C s citronem

 

Královská koruna

Proč jsi vyšla, hvězdičko?

OPIČÍ DRÁHA

GRAFOMOTORIKA – ZUBY

 

SVATÝ MARTIN

VYROSTE STROM

TVOŘÍME STROMY

 

KOULELA SE ZE DVORA …

MATEMATICKÉ HRANÍ

Z PLODU VZEJDE STROM

ÚRODA A OCHUTNÁVKY

POHÁDKA O ŘEPĚ

 

PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE – MATEMATICKÉ AKTIVITY

—————————————————–2020/2021—————————————————-

KNIHOVNA A PADÁK

DEN DĚTÍ – KOUZELNÍK

LOUKA

CVIČENÍ

HOUSENKA

ZDRAVÁ SVAČINKA

POPRVÉ SÁM/A NAKUPUJI

 

BUBENÍK

LOGOCHVILKA – C

INDIÁNSKÁ PŘÍPRAVKA

PÍSMENKOHRANÍ

Hrajeme si a cvičíme

Co dokáže tělo? Pozor na úrazy.

LIDSKÉ TĚLO

 

PSANÍ TROCHU JINAK

TESTOVÁNÍ JSME ZVLÁDLI

 

UŽ SI ZASE HRAJEME

ZVÍŘÁTKOVÝ TÝDEN

STAVÍME DŮM

KLÍČ K DOMEČKU

ČERVENÉ PONDĚLÍ A MODRÝ PÁTEK

SNĚHULÁCI

STOPY VE SNĚHU

ŠNEČÍ ZÁVODY

HRNEČKU VAŘ

VAŘENÍ ČAJE

SNĚŽÍ

Stříhání a zapínání knoflíků

BLAHOPŘÁNÍ

 

ZVUKOVÁ PÍSMENKA

tři králové

Výtvarné a herní aktivity

Hry ve sněhu

NAŠE VÁNOČNÍ BESÍDKA

PROČ VYCHÁZÍŠ HVĚZDIČKO

MODELÍNKOVÁNÍ

JAK SE BUDEŠ JMENOVAT OVEČKO

VLNKY

PRVNÍ ADVENTNÍ VĚNEC

SPIRÁLA

HERNÍ AKTIVITY

LEGENDA O SV.MARTINOVI

Úkoly 4

Úkoly 3

DÚ2 – brambory v koši – počet

DÚ2

DÚ2

DÚ2

 

přípravka DÚ 1

ČTVERCE – DEČKY – KACHLIČKY

GEOMETRICKÉ TVARY

 

HUDEBNÍ AKTIVITY – Měla babka 4 jabka

HRANÍ

GRAFOMOTORIKA

ČERVÍČEK SE ZAVRTÁVÁ – PRÁCE S HLÍNOU

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko

AUTO JEDE

SLAVÍME NAROZENINY

 

Obídek nám chutná

 

Matematické aktivity – hledání a třídění barevných kapiček pro skřítka Vítka

KAPKA PADÁ DOLŮ

PEVNÍ DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ

ZAHÁJENÍ

Přípravná třída se na naší škole od 1.9.2020 OTEVÍRÁ.

————————————————————————————————————

Informace pro rodiče

 • Třída je dle zákona 561/2004 Sb. určena pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.  
 • docházka do třídy je zdarma
 • výuka vedena kvalifikovaným pedagogem s logopedickým zaměřením (možnost individuální logopedické práce s dítětem v odpoledních hodinách)  
 • každé dítě dostane v pololetí a na konci školního roku slovní hodnocení  
 • velkou výhodou je nízký počet dětí v kolektivu – max. 15 dětí, vyučující se tak může zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte 
 • dítě může navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (provoz školy od 6.30 do 16.00 hod.) i školní jídelnu  
 • školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
 • činnosti dětí v přípravné třídě jsou zaměřeny především na systematickou přípravu k zahájení základního vzdělávání (rozvoj řečových, sociálních i komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, časové i prostorové orientace, koncentrace pozornosti, sebeobsluhy a hygieny, …)
 • program přípravné třídy probíhá v dopoledních hodinách, převážně v budově školy a v její těsné blízkosti (školní zahrada, tělocvična, sportovní hřiště,…), děti se také účastní školních i mimoškolních akcí (školní výlet, návštěva divadla, knihovny, plaveckého bazénu apod.)
 • o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), přednost budou mít děti s odkladem školní docházky)

(Doporučení je nutno donést k zápisu!)

 • zapsání dítěte do přípravné třídy nepodmiňuje nástup k plnění povinné školní docházky na ZŠ v Kerharticích (všechny odkladové děti však musí projít řádným zápisem do 1.ročníku na zvolené základní škole)
Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.