Předškoláček

Činnost kroužku je pravidelně 1x za 14 dní: v pondělí od 14.45 – 15. 45 hod.

Vede: Mgr. Helena Klosová

———————————————-2019/2020—————————————-

  • kroužek pracuje od měsíce října, je určen pro děti z MŠ (předškoláky)
  • činnost kroužku je pravidelně 1x za 14 dní: v úterý od 13.30 – 14. 30 hod.
  • kroužek je zaměřen na rozvoj dovedností vedoucích k usnadnění nástupu dětí do 1. třídy (grafomotorická cvičení, správný úchop tužky, rozvoj pozornosti a soustředění, správné sezení v lavici,…)
  • děti se seznamují s prostředím školy a třídy, učí se základní školní pravidla chování
  • součástí „výuky“ jsou nejrůznější hry, písničky, relaxační cvičení, tvoření,..

Copyright 2021 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.