Škola

Základní škola v Kerharticích je školou malotřídní, která svými typickými odlišnostmi od běžné základní školy vnáší do vyučování

alternativní prvky moderního školství:

  • Vyučování v heterogenních skupinách.

Žáci se od sebe vzájemně učí, předávají si zkušenosti a pomáhají si. Učí se vzájemné toleranci a spolupráci všech bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, původu,…

  • Nízký počet žáků ve třídě – V nejpočetnějším ročníku máme 12 žáků.
  • Individuální přístup ke každému žákovi – Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě dostane každý z žáků během vyučování možnost se vyjádřit, promluvit,… Pedagog tak získá téměř okamžitou zpětnou vazbu o zvládnutí učiva a o individuálních potřebách každého žáka.
  • Rozvoj samostatnosti – Žáci se učí spoléhat sami na sebe, samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci.
  • „Rodinné vztahy“ ve škole – „Každý zná každého“ = žáci se lehce orientují v pedagogickém sboru, mezi ostatními žáky, nikdo pro ně není cizí.

 

Děti se učí spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, spoléhat samy na sebe, požádat o pomoc druhé nebo pomoc samy poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky.

 

Copyright 2020 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.