Život ve škole

 • Provoz školy od 6.30 hod.
 • Stravování žáků ve školní jídelně v budově školy (zajišťuje MŠ)
 • Stálý pedagogický sbor – kvalifikovanost všech učitelů
 • Školní družina nabízí různorodé činnosti a nejrůznějších akce (výtvarné, hudební, literární i pohybové činnosti, pravidelné programy v knihovně v ÚO, návštěva filmových představení, …)
 • Zájmové kroužky probíhají  v odpoledních hodinách v budově ZŠ (pod záštitou DDM v Ústí nad Orlicí)
 • Kvalitní materiální zázemí – škola je čistá, pěkná, vybavená novým nábytkem, v každé třídě jsou instalovány interaktivní tabule, ve všech třídách jsou umístěny počítače
 • Aktuální informace o dění ve škole na www stránkách: zskerhartice.cz
 • Nejrůznější akce, projekty, soutěže,… během celého roku
 • Informovanost rodičů
 • Informativní třídní schůzky na začátku školního roku
 • „Triády“ = schůzka ve třech (rodič, žák, učitel): 2x ročně
 • konzultační hodiny pro rodiče: 4x ročně

v případě potřeby vždy dle domluvy

————————————————————————————————————

Alternativní prvky moderního školství:

 • Vyučování v heterogenních skupinách.

Žáci se od sebe vzájemně učí, předávají si zkušenosti a pomáhají si. Učí se vzájemné toleranci a spolupráci všech bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, původu,…

 • Nízký počet žáků ve třídě – V nejpočetnějším ročníku máme 12 žáků.
 • Individuální přístup ke každému žákovi – Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě dostane každý z žáků během vyučování možnost se vyjádřit, promluvit,… Pedagog tak získá téměř okamžitou zpětnou vazbu o zvládnutí učiva a o individuálních potřebách každého žáka.
 • Rozvoj samostatnosti – Žáci se učí spoléhat sami na sebe, samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci.
 • „Rodinné vztahy“ ve škole – „Každý zná každého“ = žáci se lehce orientují v pedagogickém sboru, mezi ostatními žáky, nikdo pro ně není cizí.

 

Děti se učí spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, spoléhat samy na sebe, požádat o pomoc druhé nebo pomoc samy poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky.

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY – výcvik bruslení, plavecká výuka, dopravní výchova– průkaz cyklisty

jízda zručnosti, soutěže, závody

 

PROJEKTY – Učení nanečisto, Hurá do školy, Zlatý slavík, Ukaž svůj talent, Spaní ve škole,

Tajný výlet, Poznávání přírodnin, Halloweenský den, Čertovské učení, akce pro rodiče a veřejnost

aj.

 

SPOLUPRÁCE – ZŠ a MŠ v okolí, TJ Sokol Kerhartice, o.s. Havlíček,

Dům pokojného stáří sv.  Kryštofa, Město Ústí n. Orlicí, Městská knihovna, Klubcentrum

Policie  ČR, Hasiči ČČK

Copyright 2020 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.