Vyučující

Pedagogičtí a další pracovníci:

sborovna: 736 503 568

datová schránka: j7fmtsr

Mgr. Helena Klosová ředitelka školy

třídní učitelka 4. ročníku

736 503 567

reditelka@zskerhartice.cz

zs.uoker@worldonline.cz

Mgr.Monika Ehrenbergerová třídní učitelka 3. a 5. ročníku 736 503 568, 731 581 533 M.Ehrenbergerova@zskerhartice.cz
Mgr. Marcela Kubátová třídní učitelka 1. a 2. ročníku

výchovná poradkyně

zastupuje ředitelku v její nepřítomnosti

736 503 568
Mgr. Martina Štarmanová učitelka anglického jazyka a 4. ročníku

metodička prevence

736 503 568 M.Starmanova@zskerhartice.cz
Mgr. Jana Trávníčková asistent pedagoga 736 503 568 asistentpedagoga@zskerhartice.cz
Edita Michaličková asistent pedagoga 736 503 568
Lenka Náglová vychovatelka ŠD 736 503 568 druzina@zskerhartice.cz
Silvie Voleská školnice
Copyright 2020 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.