I. třída (5. ročník)

SEŠITY ŠKOLNÍ (M,ČJ) S VYPRACOVANÝMI ÚKOLY
DONESTE DO KRABICE UMÍSTĚNÉ PŘED ŠKOLOU.
NEJPOZDĚJI DO PÁTKA 23.10. DO 12:00
ZÁROVEŇ SI Z OBÁLKY UMÍSTĚNÉ TAMTÉŽ VYZVEDNĚTE
PRACOVNÍ LIST SE ZADÁNÍM NA PRÁZDNINY.
23.10.2020 – ČJ – PS1 – strany – 12, 13 ( dokončit)
22.10.2020 – M – 35/3,4,5
ČJ – UČ – 30/ 17,19     PS2 – 10/5,6
20.10.2020 – M – 33/ 9,12
ČJ – uč – 29/14 ( pět vět) PS2 – 10/1-4
16.10.2020 –  M – 32/ 5,6,7
ČJ – 28/9 (6 vět + určit slovní druhy)     PS2 – 7/5

14.10.2020 – ČJ – 26/4,5  PS2 – 9/3    M – 30/5,6,7

OPSAT zápis do přírodovědy (viz obrázek.)

CESTA DO PRAVĚKU

TRÉNUJEME PŘEDPONY S-, Z-

ZKOUMÁME “POHYB” SLUNCE

Opravdu se Slunce pohybuje? My už dnes víme že ne, ale vždy tomu tak nebylo. Dnes jsem si povídali o tom, proč si lidé dříve mysleli, že se Slunce točí kolem Země. Na začátku hodiny jsme si navzájem obkreslili na chodník své stíny.

Pak jsme odešli a povídali si nejen o Slunci, ale třeba i o tom, jak lidé využívají přírodní zdroje, ale také že svým jednání mohou přírodě i ublížit, a proto je nutné přírodu chránit.

Koncem hodiny jsme se vrátili ke svým stínům. A ejhle! I když jsme se postavili na stejná místa, stíny směřovaly jinam 🤔. Za tu dobu co jsme si povídali, se slunce na obloze posunulo. Né!!! Země se pootočila. Ale to my už teď víme! 😉 

POKUSY S VODOU

V hodině přírodovědy jsme se seznámili s různými vlastnostmi vody. Vyzkoušeli jsme si povrchové napětí, lom světla ve vodě i mísení kapalin. Pozorovali jsme úchvatné obrazce vznikající při kapání barevné tekutiny do čiré a seznámili se s chemickým složením vody.


ZAHÁJENÍ ROKU 2020/2021

————————2019/2020—————————

PPP

HRAJEME SI? – UČÍME SE!

Copyright 2020 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.