ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Informace pro rodiče

Zápis do 1. třídy proběhne v budově ZŠ za přítomností dětí a bude mít dvě části:

 • FORMÁLNÍ část zápisu ( vyplnění potřebných dokumentů) – tu lze provést dvěma způsoby:
 1. od 1.4.2024 prostřednictvím webové aplikace zapisdoprvnitridy.cz, přes kterou proběhne zápis do 1.tříd na všech školách v Ústí nad Orlicí             
   (Vyberete název školy – ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní 75 a dále postupujete dle pokynů.)
 2. vyplněním tištěných dokumentů ve škole v den konání zápisu, tj. 25.4.2024 (Dokumenty obdržíte v den konání zápisu ve škole, nebo si je můžete stáhnout na stránkách školy zskerhartice.cz v záložce: škola-dokumenty-pro rodiče… a do školy donést už vyplněné.)
 • NEFORMÁLNÍ část zápisu (motivační část zápisu pro děti)
  proběhne za účasti Vašeho dítěte ve čtvrtek 25.4.2024 v době od 13.00 do 17.00 hod. v budově školy (1. patro)

K zápisu se musí dostavit rovněž zákonný zástupce a dítě, kterému byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě, že bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, vyplní
Žádost o odklad povinné školní docházky (opět možno vyplnit od 1.4.2023 přes webovou aplikaci www.zapisdoprvnitridy.cz nebo stažením žádosti na webových stránkách školy) a v den konání zápisu doloží další potřebné dokumenty:

 • Doporučení školského poradenského zařízení o odkladu povinné školní docházky (PPP či SPC)
 • Potvrzení o odkladu od dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

 

PŘEDČASNÝ ZÁPIS

Dítě, které dosáhne věku 6 let v době od 1.9.2024 do 31.12.2024 musí kromě všech uvedených dokumentů doložit také doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

 

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či zájmu o individuální prohlídku školy nás neváhejte kontaktovat                   na tel. čísle 736 503 567.

                                                 Těšíme se na Vás a na budoucí setkání s Vašimi děti.

                                                               Mgr. Helena Klosová, ředitelka ZŠ

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.