NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE

Plni zážitků ze soutěžního odpoledne, jsme se s dětmi přesunuli do školy, kde nás čekalo společné nocování. Nejprve si každý připravil své místečko na spaní a pak už jsme pospíchali do družiny, kde byl připraven zábavný program. Krátce jsme se zklidnili hrou „na elektriku“, pak následovala veselá (ne)karetní hra na „přesedání“, nemohla chybět židličková a na závěr jsme se vyřádili při hře „na sochy“. Malí hráč se postupně přesunuli do umývárny a následně i do spacáků. I když někteří ještě chvíli brebentili, nakonec se všichni, po dni plném zážitků, propadli do říše snů a nechali tak trochu prospat i vysílené pedagogy. 

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.