AKTUÁLNÍ INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ČR dochází od 4.1.2021 k uzavření škol a k následnému zahájení distanční výuky.

Toto se netýká žáků 1. a 2. ročníku a přípravné třídy, ti se budou i nadále vzdělávat prezenčně, pouze za dodržení již dříve zavedených hygienických pravidel.

Pro žáky 3. – 5. ročníku bude od 4.1.2021 zahájena distanční výuka, která je pro všechny povinná a klasifikovaná.

Pro spojení na online hodiny a zadávání úkolů bude využívána platforma – google classroom. Jejím prostřednictvím budou moci žáci vypracované úkoly posílat přímo vyučujícím.

I nadále bude každé pondělí probíhat roznos materiálů, se zadáním domácích úkolů. Úkoly budou moci žáci odevzdávat prostřednictvím google classroom. Pokud by někdo z jakéhokoli důvodu nemohl úkoly odevzdat online, donese je vypracované ve složce do školy. Pro oba způsoby odevzdání platí, že domácí práce za daný týden musí být odevzdána vždy do pátku do 12:00.

Všichni se s google classroomseznamujeme, ale věřím, že pomalými krůčky vše zvládneme, a že bude pro naši společnou práci přínosem. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat buď p.uč. Ehrenbergerovou 731 581 533, nebo přímo administrátora 721 109 255.

S dotazy ohledně výuky, se můžete obracet na vyučující Vašich dětí – denně prostřednictvím školních emailů (naleznete na webu školy), nebo je možné se s nimi telefonicky spojit na školním tel. čísle 736 503 568  vždy od 8.00 do 13.00 hod.

Podrobnější informace ohledně rozvrhů online lekcí a průběhu distanční výuky obdržíte emailem od třídních učitelů vašich děti, a budou také zveřejněny na webu školy (www.zskerhartice.cz).

Po dobu distanční výuky jsou žákům automaticky odhlášeny obědy. Kdo bude chtít i nadále PRAVIDELNĚ obědy odebírat, musí si je přihlásit na telefonním čísle 736 503 572, nebo osobně v MŠ.

Obědy pro přihlášené žáky se budou vydávat ve školní budově (vchod z boku od jídelny) v době 11:15 – 12:00 hod., z hygienických důvodů, pouze do originálních jídlonosičů.  

Chtěla bych Vás poprosit o spolupráci a pomoc při domácím vzděláváním Vašich dětí. Doba není snadná, proto je Vaše pomoc potřeba více než kdy jindy. Snažme se udělat pro děti a jejich budoucnost maximum. My ve škole se o to stoprocentně pokusíme, potřebujeme ale také Vaši podporu.

Přeji všem pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti s dětmi a věřím, že to společně zvládneme!  

S pozdravem

Mgr. Helena Klosová,

ředitelka ZŠ

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.