ČERVENÝ KŘÍŽ

Poskytnou někomu první pomoc v krizové situaci, může být náročné. Co udělat a jak se správně zachovat, pokud se náhodou ocitneme v blízkosti nehody, si žáci naší školy vyzkoušeli během projektového dne, jehož součástí byla i beseda s odborníkem z Červeného kříže. Žáci si zopakovali důležitá čísla, ale hlavně si mohli prakticky zkusit ošetření různých druhů poranění, od těch nejlehčích až po závažná. Dokonce měli možnost vyzkoušet si resuscitaci a umělé dýchání. Součástí projektu byla i část věnovaná osobní bezpečnosti a tudíž předcházení zranění. Na závěr se všichni shodli, že vědět jak správně poskytnou první pomoc je důležité, protože tak mohou zachránit lidský život. Přejeme všem, aby tyto vědomosti nemuseli nikdy doopravdy využít.

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.