Preventivní program

Ve středu 6.3. proběhl u žáků 3. ročníku preventivní program „Stonožka“.

Cílem programu, který vedly lektorky z Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí nad Orlicí, bylo posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku agrese a šikany.

Žáci si při nejrůznějších aktivitách procvičovali vzájemnou komunikaci, spolupráci a pomoc jeden druhému.

Copyright 2023 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.