Etiketa a školní řád

Během preventivního programu, se žáci seznámili se základy etikety a zopakovali si pravidla zakotvená ve školním řádu. Prostřednictvím tzv. „hraní rolí“ si vyzkoušeli, jak se k sobě mají lidé chovat. Kdy dává pán přednost dámě, co je slušné a co se naopak nehodí při jednání s dospělými, ale i

mezi spolužáky.

Copyright 2023 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.