„TONDA OBAL“

V pátek 16.11. navštívil naši školu „Tonda obal“ – vzdělávací projekt, zaměřený na třídění odpadu a ochranu životního prostředí. Během lekce se žáci zábavnou formou seznámili s možnostmi třídění odpadu a jeho recyklací. Vyzkoušeli si, zda vědí jak správě třídit a jak poznají, do kterých kontejnerů určité materiály patří. Dozvěděli se také, co se stane s odpadem, který není roztříděný a jak nám znečišťuje životní prostředí. Nemohly chybět ani hry a soutěže, ve kterých žáci prokázali, jak během vyprávění dávali pozor.

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.