HURÁ DO „LESNÍ“ ŠKOLY

Na pozvání lesní královny, se žáci 1., 2. a 3. ročníku vypravili do lesa, kde je královna lesa poprosila o pomoc s přípravami na zimu. Děti ve dvojicích na stanovištích pomáhaly lesním strážcům s rozličnými problémy, například čistily studánku, poznávaly a přiřazovaly mláďata ke správným rodičům, rozlišovaly jedlé a jedovaté houby, poznávaly stálé a stěhovavé ptáky, třídily lesní plody, na jiných stanovištích zase tříbily svůj sluch, jinde zrak a hmat a v neposlední řadě svůj důvtip. Za pomoc od jednotlivých strážců dostaly děti kartičky, z nichž nakonec u královny složily poselství celého dne: „CHRÁNÍME PŘÍRODU KOLEM NÁS“.

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.