„Učení nanečisto“

Předškoláčci si prohledli školní prostředí a navštívili výuku 1., 2. a 3. ročníku. Po té vstoupili do třídy „klíčovou dírkou“ a účastnili se připraveného programu. Jako budoucí školáci si vyzkoušeli číst své jméno a pak ho také přepisovali podle předlohy. Počítání na tabuli zvládli zkontrolovat pomocí krokování. Geometrické tvary a jejich hrany žáci ověřili v zadní části třídy na koberci. Druhou vyučovací hodinu v rámci výtvarné výchovy vyráběli svého papírového ptáčka jako připomenutí, že již brzy vylétnou ze svého hnízda a stanou se školáky. Nakonec jejich práce byla ohodnocena a odměněna drobnými dárky. Celou návštěvu školy předškoláci zakončili společným obědem.

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.