Čtenářská dílna

Vede M. Ehrenbergerová každý čtvrtek 13:00 – 14:30

“ÚNIKOVKA”

Hlavním cílem únikové hry je samozřejmě dostat se ven ze zavřené místnosti, ale to by nebylo možné bez týmového ducha a schopnosti spolupráce. Dětem ze čtenářské dílny tyto vlastnosti rozhodně nechybí. Do hledání indicií se pustily s nadšením a při plnění úkolů prokázaly svůj důvtip i rozvahu. Celá hra děti velmi bavila a už se moc těší, na další pokračování.

 

 

—————————————————2019/2020————————————————–

Čtenářský klub

DABUJEME

DÍVKY

CHLAPCI

—————————————————————————————————–

b je projekt, který je podporován z MŠMT ze Šablon II. Je to volnočasová aktivita, která má pomoci dětem najít radost ze čtení.

Cílem klubu je podpořit děti v budování svých čtenářských návyků a vytvářet si kladný vztah ke knihám. Čas s knihou je zde prezentován jako hodnotně strávený. Kniha je totiž dobrodružství, humor a zábava. Podpora čtenářství v klubu má vytvářet v dětech potřebu číst. Díky čtení si čtenář tvoří názor, klade si otázky, porovnává obsah čteného se svými vědomostmi, učí se vysuzovat, porovnávat, předvídat a rozvíjí svou představivost.

V nově vzniklém klubu žáci pracují s texty i smluveným slovem, seznamují se s literárními žánry, získávají povědomí o kvalitní literatuře, učí se kriticky přemýšlet, plní čtenářské aktivity a hrají různé hry. V rámci klubu se uplatňují tři pilíře čtenářství, kdy si děti:

  1. svou knížku volí podle vlastního výběru a čtou si samostatně v tichu,
  2. mají možnost představit svou knížku spolužákům a vzájemně si knihu doporučovat,
  3. svou knížku si odnáší k zapůjčení domů, protože žít s knihou je normální.

Jak to v klubu probíhá?

Scházíme se v prostoru knihovny, která změnila letos své umístění (1. patro) a postupně mění svůj kabát za nový. Chodí sem 12 dětí a jsou to žáci z 1., 3., 4. a 5. ročníku. Vytvořili jsme si tu útulný prostor pro větší spokojenost čtenářských nadšenců. Děti si samy nebo s pomocí vedoucího knížku vyberou, uvelebí se, čtou, a potom společně hovoříme o daných tématech, posloucháme jeden druhého, plníme různé úkoly, kreslíme, porovnáváme, smějeme se apod. Děti si také vedou záznamový arch o přečtených knihách, jsou motivovány drobnými dárky a vyjadřují své hodnocení stupněm oblíbenosti. Čtení je prostě úžasné.

 

 

Copyright 2021 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.