Přípravná třída

DÚ2 – brambory v koši – počet

DÚ2

DÚ2

DÚ2

 

přípravka DÚ 1

ČTVERCE – DEČKY – KACHLIČKY

GEOMETRICKÉ TVARY

 

HUDEBNÍ AKTIVITY – Měla babka 4 jabka

HRANÍ

GRAFOMOTORIKA

ČERVÍČEK SE ZAVRTÁVÁ – PRÁCE S HLÍNOU

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko

AUTO JEDE

SLAVÍME NAROZENINY

 

Obídek nám chutná

 

Matematické aktivity – hledání a třídění barevných kapiček pro skřítka Vítka

KAPKA PADÁ DOLŮ

PEVNÍ DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ

ZAHÁJENÍ

 

 

Přípravná třída se na naší škole od 1.9.2020 OTEVÍRÁ.

————————————————————————————————————

Informace pro rodiče

 • Třída je dle zákona 561/2004 Sb. určena pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.  
 • docházka do třídy je zdarma
 • výuka vedena kvalifikovaným pedagogem s logopedickým zaměřením (možnost individuální logopedické práce s dítětem v odpoledních hodinách)  
 • každé dítě dostane v pololetí a na konci školního roku slovní hodnocení  
 • velkou výhodou je nízký počet dětí v kolektivu – max. 15 dětí, vyučující se tak může zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte 
 • dítě může navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (provoz školy od 6.30 do 16.00 hod.) i školní jídelnu  
 • školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
 • činnosti dětí v přípravné třídě jsou zaměřeny především na systematickou přípravu k zahájení základního vzdělávání (rozvoj řečových, sociálních i komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, časové i prostorové orientace, koncentrace pozornosti, sebeobsluhy a hygieny, …)
 • program přípravné třídy probíhá v dopoledních hodinách, převážně v budově školy a v její těsné blízkosti (školní zahrada, tělocvična, sportovní hřiště,…), děti se také účastní školních i mimoškolních akcí (školní výlet, návštěva divadla, knihovny, plaveckého bazénu apod.)
 • o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), přednost budou mít děti s odkladem školní docházky)

(Doporučení je nutno donést k zápisu!)

 • zapsání dítěte do přípravné třídy nepodmiňuje nástup k plnění povinné školní docházky na ZŠ v Kerharticích (všechny odkladové děti však musí projít řádným zápisem do 1.ročníku na zvolené základní škole)
Copyright 2020 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.